Enerzjyk Skûlenboarch

Welkom

Welkom op de website van Enerzjyk Skûlenboarch BV. Op deze website vindt u informatie over de herontwikkeling van de zandwinplas bij het dorp Skûlenboarch. De zandwinning is in september beëindigd. Het is de bedoeling om in 2021/2022 te starten met de herontwikkeling van het gebied. In plaats van zand zal er energie gewonnen worden, door de aanleg van een drijvend zonnepark. De randzone van de zandwinplas wordt een plek voor recreatie en natuur. Althans, dat is de bedoeling. De plannen zijn nog volop in ontwikkeling. 

Wilt u meer weten of meedoen? Heeft u ideeën voor de herontwikkeling? Kijk rond op deze website en neem desgewenst contact met ons op.

Herstel oostoever

Tijdens de laatste fase van de ontzanding is een bres ontstaan in de oostelijke oever. Inmiddels wordt hard gewerkt aan herstel. Over een lengte van bijna 100 meter is beschoeiing aangebracht, bestaande uit zware houten profielen die middels trekstangen worden verankerd in de ondergrond. Als de werkzaamheden zijn afgerond is de oever weer stabiel.

Afsluiting van de randen
Het gebied rond de zandwinplas is privéterrein en blijft voorlopig verboden voor onbevoegden. Enerzjyk Skûlenboarch BV is van plan om dit gebied te ontwikkelen en vervolgens toegankelijk te maken voor wandelaars, natuurliefhebbers en recreanten. Zo lang deze ontwikkeling niet is afgerond (en de veiligheid is niet gegarandeerd), blijft het terrein verboden voor onbevoegden. De hekwerken zijn recent hersteld, er zijn verbodsbordjes geplaatst en aan de noordzijde is een extra barrière opgeworpen om motorcrossers te weren.