Over ons 

Enerzjyk Skûlenboarch.

David de Boer en Jan Clots zijn de initiatiefnemers van Enerzjyk Skûlenboarch. Zij zijn de eigenaren van +PEIL, een bureau voor architectuur en stedenbouw dat gevestigd is in de stad Groningen. Vanuit hun bedrijf adviseren zijn particulieren, bedrijven en overheidsinstellingen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Hun ervaring willen zij inzetten om de transformatie van de huidige zandwinplas tot een succes te maken.

David en Jan hebben voor Enerzjyk Skûlenboarch dus niet alleen een initiërende rol, maar ook een adviserende rol. Voor alle projecten waarin zij adviseren staan ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid voorop. Zo ook voor de ontwikkeling van Enerzjyk Skûlenboarch. Zij zien erop toe dat het plan landschappelijk goed wordt ingepast. Het is hun intentie niet slechts de industriële functie van het gebied te benutten maar ook daadwerkelijk iets aan het gebied en haar inwoners terug te geven in de vorm van verrijking van natuur en het faciliteren van diverse vormen van recreatie .

Om al deze plannen mogelijk te maken hebben David en Jan zich met twee eveneens noordelijke investeerders verenigd in Enerzjyk Skûlenboarch B.V. Het is hun gezamenlijk belang en verantwoordelijkheid om een duurzaam project te realiseren. Een project waarbij de belangen van betrokkenen en bewoners ook echt tellen. Een project waar ze trots op willen en kunnen zijn!

Neem contact op

Samenstelling bestuur

David en Jan hebben voor Enerzjyk Skûlenboarch dus niet alleen een initiërende rol, maar ook een adviserende rol. Voor alle projecten waarin zij adviseren staan ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid voorop. Zo ook voor de ontwikkeling van Enerzjyk Skûlenboarch. Zij zien erop toe dat het plan landschappelijk goed wordt ingepast. Het is hun intentie niet slechts de industriële functie van het gebied te benutten maar ook daadwerkelijk iets aan het gebied en haar inwoners terug te geven in de vorm van verrijking van natuur en het faciliteren van diverse vormen van recreatie .


FunctieNaam
BeheerderDurk Merkus