Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven.

Geplaatst: 30 maart 2021
Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven.

Op 25 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen (VVGB) afgegeven. Na een stemronde werd unaniem door de fracties besloten dat er medewerking aan de ontwikkeling van de zandwinplas wordt verleend.

Eerder had de gemeenteraad van Achtkarspelen (op 12 maart 2021) al een positief advies afgegeven. De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel waardeert de integrale gebiedsaanpak (energie, natuur, landschap én recreatie), de aanzienlijke bijdrage die het zonnepark aan haar duurzaamheidsdoelstellingen levert, de wijze waarop de gemeentelijke en provinciale zonneladder is toegepast, de grote betrokkenheid van burgers en lokale partijen, de mogelijkheden voor lokaal eigendom en de beoogde ruimtelijke kwaliteit van het gebied.

De raadsvergadering is hier terug te kijken. De VVGB en overige stukken van de raadsvergadering kunt u via dezelfde link downloaden. Nu de VVGB is afgegeven zal de ontwerp-omgevingsvergunning vanaf 1 april 2021 voor de duur van zes weken ter inzage worden gelegd.