Enerzjyk
Skûlenboarch

Flora en fauna

BügelHajema Adviseurs BV heeft in 2020 een uitgebreid ecologisch onderzoek uitgevoerd. Daarbij zijn niet alleen de huidige natuurwaarden in kaart gebracht, maar is ook gekeken naar de potentie van het gebied voor de ontwikkeling van nieuwe natuur. Het natuurrapport is hier in te zien.

De navolgende foto’s geven (bijzondere) soorten weer die in het gebied zijn aangetroffen. Zie plannen voor de toekomst voor hoe er met deze en andere natuurwaarden wordt omgegaan en wat er aan nieuwe natuur gecreëerd wordt.

 

 

Echt duizendguldenkruid

Vindbaar aan de westoever

 

 

Liggend hertshooi

Vindbaar aan de westoever

 

 

Gewone vogelmelk

Te vinden op de zuidoever

 

 

Tongvaren

Te vinden op de zuidoever

 

 

IJsvogel

Vindbaar aan de zuidoever

 

 

Oeverzwaluw

Vindbaar aan de oostoever

 

 

Nonnetje

Overwintert op de plas

 

 

Ruige Dwergvleermuis

Vindbaar op alle oevers rondom de plas