Strandbijeenkomst

Geplaatst: 2 september 2020
Strandbijeenkomst

Op woensdag 2 september is de strandbijeenkomst georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst zijn inwoners van de gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel voorgelicht over de plannen voor de herontwikkeling van de zandwinplas. Via enkele wandpanelen, een filmpje en een maquette zijn bezoekers geïnformeerd over de aanleg van het zonnepark, de nieuwe recreatiemogelijkheden en de ontwikkeling van natuurwaarden. Er konden vragen gesteld worden aan de eigenaren van Enerzjyk Skûlenboarch BV, waarvan veel gebruik gemaakt is. Ook de betrokken Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar en Energie Coöperatie ‘De SinneSkeppers’ waren aanwezig om toe te lichten hoe geïnteresseerden kunnen participeren in het zonnepark. De bijeenkomst verliep in een positieve sfeer. Er zijn door diverse deelnemers concrete suggesties gedaan voor de toekomstige inrichting en het beheer van de zandwinplas. Deze worden meegenomen bij de uitwerking van de huidige plannen. De strandbijeenkomst was in verband met de Coronamaatregelen onderverdeeld in vier tijdslots en trok in totaal zo'n 80 bezoekers.