Bijeenkomst Kootstertille

Geplaatst: 30 juni 2020
Bijeenkomst Kootstertille

Enerzjyk Skûlenboarch BV werkt samen met Doarpsbelang Eastermar, Doarpskoöperaasje Enerzjyk Eastermar, Doarpsbelang Jistrum-Skûlenboarch, Energie Coöperatie ‘De SinneSkeppers’, Plaatselijk Belang Drogeham en Plaatselijk Belang Kootstertille. Op 30 juni hebben vertegenwoordigers van deze partijen elkaar ontmoet in het Tillehûs in Kootstertille. Daarbij is de intentie uitgesproken dat er met elkaar een samenwerking wordt aangegaan voor de ontwikkeling van het drijvend zonnepark. Het streven is een zonnepark te bouwen die deels of geheel in lokaal eigendom komt. In de komende maanden zal de samenwerking verder vorm en inhoud worden gegeven.