Aanvraag omgevingsvergunning

Geplaatst: 6 oktober 2020
Aanvraag omgevingsvergunning

Op 30 september is de omgevingsvergunning voor de herontwikkeling van de zandwinplas aangevraagd. Deze vergunning doorloopt de ‘uitgebreide procedure’. Voor deze procedure geldt een beslistermijn van 26 weken.