Agenda

Planning / Procedure

 • November: aanvraag watervergunning
 • December: anterieure overeenkomst tussen Enerzjyk Skûlenboarch en college van burgemeester en wethouders 
 • November/December: terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning/ontwerp-VVGB
 • Eind 2020/begin 2021: Letter of Intent met lokale verenigingen
 • Begin 2021: excursie drijvend zonnepark Bomhofsplas (EC Blauwvinger Energie)
 • Maart 2021: verlenen omgevingsvergunning door college van burgemeester en wethouders
 • April/September 2021: aanvraag SDE++
 • Begin 2022: voorstel financiële participatiemogelijkheden
 • Tweede helft 2022: start ontwikkeling randzone
 • 2023-2024: bouw en ingebruikname zonnepark
 • 2023-2024: randzone gereed