Agenda

Planning / Procedure

  • Q2 2021: Letter of Intent met lokale verenigingen
  • Q2 2021: excursie drijvend zonnepark Bomhofsplas (EC Blauwvinger Energie)
  • Maart: terinzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning/ontwerp-VVGB
  • Juli/Augustus: verlenen omgevingsvergunning door college van burgemeester en wethouders
  • September 2021: aanvraag SDE++
  • Begin 2022: voorstel financiële participatiemogelijkheden
  • Tweede helft 2022: start ontwikkeling randzone
  • 2023-2024: bouw en ingebruikname zonnepark
  • 2023-2024: randzone gereed